Odber a archív aktualít

Prihlásenie sa k odberu aktualít


Archív aktualít

03.05.2024: Mimoriadne pracovné stretnutie členov asociácie

Dňa 03.05.2024 sa uskutočnilo mimoriadne pracovné stretnutie členov asociácie k pripravovanému zákonu o vzdelávaní dospelých. Stručná informácia je tu.


10.04.2024: Diskusia nielen o kvalite vysokých škôl

Dňa 10.4.2024 bol predseda asociácie hosťom diskusnej relácie Vzdelávanie v 21. storočí vysielanej televíziou TA3. Záznam relácie je tu.


21.03.2024: Predseda asociácie v diskusnej relácii so štátnym tajomníkom MŠVVaM SR

Dňa 21.3.2024 sa predseda SAKVA zúčastnil diskusie v relácii Slovenského rozhlasu Kontakty, ktorej témou boli merateľné ukazovatele a výkonnosť vysokých škôl. Záznam relácie v archíve je tu.


15.03.2024: Pracovné stretnutie - 15.03.2024

Dňa 15.3.2024 sa na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo pracovné stretnutie členov asociácie. Viac informácií tu.


06.03.2024: Reporting vysokých škôl - pracovné stretnutie

Dňa 4.3.2024 sa uskutočnilo mimoriadne pracovné stretnutie členov asociácie, ktorého cieľom bola prezentácia správ a dokumentov predkladaných vysokými školami.


02.02.2024: Ďalšia vysoká škola členom asociácie

Členom Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva sa stala Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.


31.01.2024: SAAVŠ: Čo si myslia doktorandi o kvalite vzdelávania?

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejnila tematickú správu o prieskume názorov študentov a absolventov doktorandského štúdia na kvalitu vzdelávania. Viac informácií tu.


18.01.2024: Zasadnutie valného zhromaždenia asociácie

Dňa 18.1.2024 sa uskutočnilo valné zhromaždenie individuálnych a kolektívnych členov SAKVA, na ktorom bola schválená správa o činnosti asociácie a návrh rozpočtu na rok 2024.


28.11.2023: SAAVŠ: Zverejnili medzinárodné hodnotenie agentúry

SAAVŠ zverejnila tlačovú správu o výsledkoch medzinárodného hodnotenia. Viac informácií tu.


31.10.2023: SAAVŠ predlžuje prieskum názorov doktorandov

SAAVŠ predlžuje prieskum názorov doktorandov na kvalitu vzdelávania. Podľa SAAVŠ ide o doplnkové preverovanie stavu k prebiehajúcim akreditáciám. Študenti môžu dotazník vyplniť do 7. Novembra 2023. Viac informácií je zverejnených tu.


16.10.2023: Závery konferencie Kvalita vysokého školstva 2023

Ďakujeme prednášajúcim, diskutujúcim a všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného a tvorivého prostredia počas konferencie Kvalita vysokého školstva 2023. Zverejnili sme hlavné závery konferencie a fotogalériu.


12.10.2023: Pohľad na kvalitu vysokoškolského vzdelávania v Rádiu Slovensko

Predseda Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva sa zúčastnil v diskusnej relácii Kontakty v Rádiu Slovensko, kde sa hovorilo aj o kvalite vysokoškolského vzdelávania.


02.10.2023: SAAVŠ: Prieskum názorov doktorandov

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo začína celoslovenský prieskum názorov doktorandov na kvalitu vzdelávania. Viac informácií zverejnila tu.


22.09.2023: Kódex vedeckej integrity a etiky na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Kódex vedeckej integrity a etiky na Slovensku. Viac informácií tu. Materiál je dostupný tu.


25.08.2023: Plánované pracovné stretnutia

V časti Pracovné stretnutia sú zverejnené plánované termíny pracovných stretnutí v akademickom roku 2023/2024. Aktuálne informácie budú priebežne zverejňované.


13.06.2023: Noví členovia asociácie z radu verejných vysokých škôl

V júni 2023 sa novými členmi Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva stali dve ďalšie verejné vysoké školy. Viac informácií tu.


21.04.2023: Termín konferencie Kvalita vysokého školstva 2023

Konferencia Kvalita vysokého školstva 2023 sa uskutoční dňa 12.10.2023 v Hoteli Lesná**** v Starej Lesnej. Aktuálne informácie sú zverejňované tu.


05.04.2023: Pracovné stretnutie členov asociácie 24.3.2023

Dňa 24.3.2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov asociácie venované priebežnému monitorovaniu, periodickému hodnoteniu a periodickému schvaľovaniu študijných programov. Informácie sú uvedené tu.


08.03.2023: Spolupráca so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

Dňa 27.2.2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie medzi zástupcami Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Viac informácií tu.


15.02.2023: Rozširovanie členskej základne asociácie

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva ďakuje všetkým individuálnym a kolektívnym členom za prejavený záujem, ktorý neustále narastá. Zoznam kolektívnych členov je zverejnený tu.


09.02.2023: Používanie loga asociácie

Aby nedochádzalo k nesprávnemu výkladu aktivít asociácie a k ich zamieňaniu s činnosťou akreditačných a certifikačných orgánov, pre kolektívnych členov sú zverejnené pravidlá používania loga SAKVA.


01.02.2023: Nová vyhláška č. 244/2019 Z. z.

Dňa 01.02.2023 bola zverejnená novela vyhlášky č. 244/2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky. Vysoké školy musia do 31. augusta 2025 zosúladiť obsah uskutočňovaných študijných programov so sústavou študijných odborov účinnou od 1. februára 2023. Viac informácií tu.


23.11.2022: Zasadnutie predsedníctva

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo zasadnutie predsedníctva Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva, na ktorej bola zvolená výkonná riaditeľka asociácie.


22.11.2022: Zasadnutie valného zhromaždenia

Dňa 22.11.2022 sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva, na ktorej boli zvolení členovia predsedníctva, predseda a členovia dozornej rady asociácie.