Plánované stretnutia

Plánované pracovné stretnutia v roku 2024

19.01.2024 o 15.00 hod. | Valné zhromaždenie individuálnych a kolektívnych členov asociácie, ktorého cieľom je schválenie správy o činnosti asociácie za rok 2023 a schválenie plánu činnosti na rok 2024. Valné zhromaždenie sa uskutoční on-line prostredníctvom MS Teams.

15.03.2024 o 10.00 hod. | Pracovné stretnutie venované úpravám študijných programovktorého cieľom je prezentácia postupov vysokých škôl pri zabezpečení participácie zainteresovaných strán na úpravách ŠP, vrátane informačných listov predmetov a hľadanie efektívnych postupov pri úpravách a redukcii ich administratívnej náročnosti. Hosťujúcou vysokou školou bude Katolícka univerzita v Ružomberku.

17.5.2024 o 10.00 hod. | Pracovné stretnutie venované skúsenostiam s posudzovaním VSK, ktorého cieľom je vzájomná diskusia o ukončených posudzovaniach a hľadanie príkladov dobrej a zlej praxe. Hosťujúca vysoká škola bude zverejnená po valnom zhromaždení členov asociácie.