Plánované stretnutia

Plánované pracovné stretnutia v roku 2024

30.05.2024 | Pracovné stretnutie venované prepájaniu potrieb zamestnávateľov, vysokých škôl a IT firiem špecificky zamerané na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

07.06.2024 | Zasadnutie organizačného výboru konferencie kvalita vysokého školstva 2024.

06.09.2024 | Zasadnutie organizačného výboru konferencie Kvalita vysokého školstva 2024.

18.10.2024 | Spoločné zasadnutie organizačného a programového výboru konferencie Kvalita vysokého školstva 2024.

06.12.2024 | Pracovné stretnutie venované skúsenostiam s posudzovaním VSK, ktorého cieľom bude vzájomná diskusia o príkladoch dobrej a zlej praxe v zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Pracovné stretnutie sa uskutoční on-line prostredníctvom MS Teams.