Kontakt

Členka predsedníctva a výkonná riaditeľka

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

zuzana.osvaldova[at]sakva.sk

+421 907 999 639

Predseda asociácie

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

jan.zavadsky[at]umb.sk

+421 907 876 690
 • Korešpondenčná adresa
 • prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
  Ekonomická fakulta UMB
  Cesta na amfiteáter 1
  974 01 Banská Bystrica

 • Registračné údaje
 • Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva, o.z.
  Francisciho 5145/8
  058 01 Poprad
  IČO: 55062253
 • DIČ: 2121877835
  IBAN: SK19 1100 0000 0029 4314 1473