Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva

Profesijné združenie fyzických a právnických osôb zdieľajúcich skúsenosti s implementáciou, udržiavaním a zlepšovaním systémov kvality vysokých škôl.


 

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva vznikla ako rekcia na potrebu zdieľania skúseností s implementáciou, udržiavaním a zlepšovaním vnútorných systémov kvality v riadiacej praxi vysokých škôl. Výmena skúseností a hľadanie inovačného potenciálu na zvyšovanie efektívnosti procesov, štruktúr a politík spojených so zabezpečovaním kvality je prioritou asociácie a to aj so  zohľadnením požiadaviek, očakávaní a odporúčaní všetkých zainteresovaných strán na kvalite vysokého školstva, vrátane SAAVŠ a MŠVVaŠ SR. Práve podnety od relevantných inštitúcií vedú k reálnemu zlepšeniu zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Výmenu skúseností, vzájomné inšpirovanie sa a hľadanie potenciálu na zlepšovanie, realizujeme prostredníctvom pracovných stretnutí, on-line diskusií a najmä prostredníctvom konferencie Kvalita vysokého školstva.