Kolektívni členovia

Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovenská republika


Katolícka univerzita, Ružomberok, Slovenská republika


Prešovská univerzita, Prešov, Slovenská republika


Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovenská republika


Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská republika


Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovenská republika


Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice, Slovenská republika


Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovenská repulika


Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika


Žilinská univerzita, Žilina, Slovenská republika