Aktivity členov asociácie

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva zverejňuje dokumenty, informácie alebo odkazy na webové sídla svojich členov s cieľom podporiť ich aktivity v oblasti rozvoja kvality vysokého školstva.


9. - 10.11.2023 | Danube konferencia na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Danube konferencia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na tému Ethics, AI and HE management sa uskutočnila v termíne 9. a 10. novembra 2023. História tejto medzinárodnej konferencie, sa začala pred ôsmymi rokmi na univerzite v Ulme a každoročne sa zameriava na aktuálne témy v manažmente vysokých škôl v dunajskom regióne. V rámci panelových diskusií odzneli aj otázky, ktoré sú spojené s výzvami, ktoré umelá inteligencia prináša manažmentom vysokých škôl pri zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

Viac informácií zverejnila Ekonomická univerzita v Bratislave na stránkach konferencie.


Dokumenty na stiahnutie

Program konferencie